P A S L A U G O S

Kas yra holistinis požiūris?

Holistinis (iš graikų žodžio Holos – visas, pilnas) reiškia, kad visos sistemos savybės negali būti apibrėžtos ir paaiškintos vien kaip jos sudėtinių dalių visuma. Holistinis požiūris yra priešingas redukcionizmui, kuris teigia, kad sudėtinga sistema gali būti paaiškinta, išskaidant sistemą į sudėtines jos dalis.

Tokiais pačiais principais remiasi ir holistinis požiūris į žmogaus organizmą. Žmogus suvokiamas kaip nedaloma kūno, proto ir emocijų visuma, įvairių tarpusavyje susijusių ir darniai funkcionuojančių organų sistema, kurią reguliuoja fiziologiniai mechanizmai. Jei kūnas negaluoja, reiškia, jog yra priežastis, kuri sukelia šį negalavimą. Reikalingas sisteminis, visa apimantis, požiūris ir mąstymas.

Holistinė medicina remiasi kompleksiniais diagnozavimo ir sveikatingumo principais:

Visapusiškas žmogaus būklės įvertinimas, negalavimo priežasčių nustatymas (ne atskirų apraiškų ar simptomų, bet PRIEŽASČIŲ).

Visapusiškas visų prieinamų – šiuolaikinių ir laiko patikrintų – medicinos diagnozavimo ir sveikatingumo METODŲ taikymas. Metodai parenkami individualiai, atsižvelgiant į efektyvumą ir tinkamumą kiekvienu atveju. Nėra vienos metodikos, tinkamos visų ligų įveikimui.

Individualaus PROFILAKTINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKSO sudarymas, paremtas konkretaus žmogaus poreikiais.

Tik vadovaujantis tokiais principais galima visapusiškai pasveikti.

Holistinę mediciną atranda negaluojantys žmonės, kurie “nebežino kur kreiptis”, kuriems “nieko neranda”. Holistinis požiūris padeda pažvelgtį visapusiškai, ir tokiu būdu atrasti kelią į sveikatingumą ir geresnę savijautą.

Holimed klinikos teikiamos paslaugos

Atsiliepimai

"Prieš kurį laiką vargino stiprūs galvos skausmai. Vienintelis siūlomas gydymo būdas buvo antidepresantų vartojimas. Su didžiausiu dėkingumu galiu pasakyti, kad su holistine medicina pasveikau be jokių vaistų." -Julia

"Pasitikiu, nes jau įsitikinau tikrųjų priežasčių nustatymo galia gydant jau atrodytų neišsprendžiamas problemas." -Auksė

"Dėkoju už sugrąžintą sveikatą ir suteiktą viltį gyventi pilnavertį gyvenimą." - Simonas

"Esame labai laimingi, nes pagaliau susilaukėme vaikučių, kurių labai troškome." - Eglė

Sveikas žmogus – tai nuo praeities ir ateities laisvas žmogus.