Psichologinės kortos

Psichologinės kortos dar vadinamos metaforinės asociatyvinės kortos, „OH“ kortos, terapinės ar gydančios kortos. Jų tikslas – padėti sveikam ar sergančiam žmogui suprasti savo gyvenimą, jame slypinčius paradoksus, dilemas bei prieštaravimus, taip pat rasti savo sąmoningos ateities kūrimo kelius. Du svarbūs aspektai apibūdina užsiėmimus su psichologinėmis kortomis.

Pirma, žmogaus kaip nepertraukiamo gyvenimo proceso ir pasaulio būties dalyvio supratimas. Ypatingai pabrėžiamas ryšys tarp žmogaus ir jo gyvenimo konteksto (pasaulio). Patys užsiėmimai su psichologinėmis kortomis yra nukreipti į gilų ir platų savo gyvenimo supratimą, savo individualaus tikslo suvokimą ir įsisavinimą bei kelių jam įgyvendinti paiešką.

Antra, prie žmogaus gyvenimo supratimo einama per jo sąveikų su universaliais egzistenciniais faktoriais analizę.

Pagrindiniai faktoriai yra:

- būties jausmas;

- laisvė, jos ribos ir atsakomybė už ją;

- gyvenimo baigtinumas ir mirtis;

- nerimas;

- kaltė;

- laikas;

- prasmė ir beprasmybė.

Kitais žodžiais tariant, žmogus mokosi matyti save iš šalies ir atsakingai priimti sprendimu, savarankiškai kurti savo gyvenima ir pilnaverčiai realizuoti savo individualų unikalumą.

Psichologinės kortos naudojamos:

kaip savęs pažinimo ir atskleidimo priemonė,

krizinių gyvenimo situacijų išsprendimui,

išeities iš nepageidaujamos situacijos paieškose,

kaip dvasinio augimo priemonė, padedanti atskleisti sielą, atrasti ryšį su dvasia.

Po užsiėmimo su psichologinėmis kortomis:

kinta žmogaus sąmoningumas, keičiasi požiūris į save, į savo savastį,

išnyksta vidiniai pasąmoniniai blokai, vidinės kliūtys,

paleidžiamas pasąmoninis, savarankiško gijimo procesas,

suvokiami aplinkos primesti mitai,

randami atsakymai sprendžiant santykių, finansines bei kitas įvairias gyvenimo problemas,

atrandamas išėjimas iš krizių,

sukuriama vidinė harmonija.